castellano

Organització

Un dia al Casal

Horari base

08:50h - 09:05h
Recollida nens a Barcelona en 2 torns
09:10h - 09:40h
Trasllat en autocar fins al càmping
09:40h - 10:00h
Esmorzar / Canviar-se per anar a piscina. Posar crema solar.
10:00h - 11:00h
Piscina
11:00h - 12:30h
Activitat central
12:30h - 12:45h
Recollida i preparació per anar al menjador
12:45h - 13:00h
Arribada al menjador
13:00h - 14:00h
Dinar
14:00h - 14:30h
Temps lliure
14:30h - 16:10h
Racons
16:10h - 17:15h
Recollida de material i trasllat a Barcelona

Horari base setmana especial

08:00h - 08:30h
Llevar-se, endreçar, rentar-se
08:30h - 09:30h
Esmorzar, endreçar habitació, muntar motxileta bany
09:30h - 10:15h
Excursió platja / cala corresponent
10:15h - 12:45h
Bany a la platja
12:45h - 13:15h
Tornada al càmping (en vehicles del càmping, o a peu)
13:15h - 14:00h
Dinar
14:00h - 16:00h
Temps lliure
16:00h - 17:00h
Activitat tarda
17:00h - 19:00h
Piscina
19:00h - 20:00h
Temps lliure / Canviar-se i preparar-se per sopar
20:00h - 21:00h
Sopar
21:00h - 23:00h
Joc o activitat de nit
23:00h - 23:30h
Al llit i silenci

Distribució dels nens

Yamomani (3 a 5 anys), Piratiyes (6 a 9 a.), i Delíbriums (10 a 16 a.)

Cada grup d'edat té assignat un lloc per a les seves pròpies activitats.

Nens i monitors dinen plegats.

Cada grup és reconegut pel seu propi nom des del començament del Casal.

Les tasques de: neteja dels espais utilitzats, material, menjador i d'altres són portades a terme per grups de serveis organitzats i supervisats pels monitors/es.